Våra tjänster

BEST-ARBETEN

Vi är specialister på BEST-arbeten och har erfarenhet av att driva såväl- totalentreprenader som utförandeentreprenader inom bana, el signal och tele.

MARK- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Vi är specialister på mark- och anläggningsarbeten inom kritisk infrastruktur, med specialisering mot järnväg, väg, broar och gruvdrift.

MASKINER

Vi har en maskinpark med specialmaskiner anpassade för arbeten i bland annat spårmiljö.

MÄTTEKNIK

Vi har specialistresurser med kompetens att bedriva mätprojekt i olika sorters projekt, både för stora företag och till privatpersoner.

SPECIALISTRESURSER

Vi har specialistresurser inom mark, bana, el signal och tele och erfaren säkerhetspersonal som kan utföra tekniskt komplicerade infrastrukturprojekt i Sverige, men även Norge och Danmark.