KRITISK INFRASTRUKTUR
NÄR DEN ÄR SOM STARKAST​

På Expin Group är vi experter på att bygga säker och hållbar infrastruktur. Det kan låta som en enkel affärsidé, men vår mission är djupare än så och vår vision längre. För oss handlar kritisk infrastruktur nämligen om ansvar, gemenskap, omtänksamhet och långsiktighet.

Att tillsammans ta ansvar för att skapa något samhällsbärande som gagnar oss alla; både vi som lever idag och kommande generationer. Det är infrastruktur när den är som absolut bäst – och allra roligast. För glädjen och stoltheten över det vi gör är lika viktig som kunskapen och erfarenheten. Det är vad som driver oss att ständigt bli bättre på det vi gör: att lägga grunden för en bra framtid.

VÅRA BOLAG

Sportek

Experter på byggnation av spårbunden infrastruktur i Norge.

Ratatek

Experter på elektrifiering av spårbunden infrastruktur i Finland och Sverige.

NVBS-Bolagen

Experter på projekt inom samhällskritisk infrastruktur i Sverige och Norge.

Prador Infra

Experter på projekt och underhåll av anläggningar för spårbunden Infrastruktur i Sverige.

Elektrosignal Infra

Experter på el-, signal- och teleinstallationer till spårbunden infrastruktur i Sverige.

Svenska Mätteknikgruppen

Experter på anläggnings- och byggutsättning, maskinstyrning och projekteringar.

TKBM Entreprenad

Specialister på mindre anläggningsprojekt i Mälardalen.