GÅ TILLBAKA

NVBS tar nästa steg – samlar all sin verksamhet under nya varumärket Expin Group med Robert Röder som vd

NVBS samlar nu all sin verksamhet och därmed samtliga bolag med verksamhet inom
spårbunden infrastruktur under varumärket Expin Group med Robert Röder som vd. Expin
Group blir det nya namnet på koncernen, och det ersätter därmed NVBS. Expin Group blir en
fullserviceaktör som levererar nybyggnation, ombyggnation och underhåll för samtliga
spårinfrastrukturägare i Norden. Med den nya koncernstrukturen skapas bättre förutsättningar
för ökat värdeskapande, fler affärer och för att mer effektivt kunna utvinna de synergier som
finns i bolagen.

Robert Röder har arbetat hela sitt yrkesliv inom spårbunden infrastruktur varav de senaste 25 åren i
ledande positioner. Han kommer närmast från rollen som vd för NRC Group Sverige där hans uppdrag
var att konsolidera och integrera flera bolag efter förvärv och utveckla bolaget vidare, vilket han gjorde
med stor framgång. Innan dess hade han flertalet ledande befattningar inom Strukton Rail, bland
annat COO, vd och styrelsemedlem.

”Jag är glad och stolt över förtroendet att få leda Expin Group. Det finns stora fördelar med en
tydligare struktur i syfte att underlätta för oss att fokusera på kärnverksamheten som är spårbunden
infrastruktur. Den nordiska marknaden har idag, och kommer fortsatt att ha stark tillväxt kommande år.
Behoven av att bygga nya banor och underhålla befintliga, är stort för att säkerställa en punktlig och
säker trafik för resenärer och godsköpare. Till det kommer ökad digitalisering i syfte att öka
kapaciteten i befintliga system, och därmed möta den ökade efterfrågan på spårbundna transporter,”
säger Robert Röder, vd i Expin Group.

”Spårbundern infrastruktur är också viktig för att lyckas med omställningen mot ett mer hållbart
samhälle. Expin Group, med sina duktiga och erfarna medarbetare och passion för infrastruktur, bidrar
på så sätt till en bättre morgondag, och det är både meningsfullt och lönsamt”, fortsätter Robert Röder.

”Vi välkomnar Robert Röder som ny vd och koncernchef, och ser fram emot att tillsammans med
Robert och Ratos fortsätta utveckla och skapa värde i våra fina verksamheter. Tillsammans tar vi nu
nästa spännande steg i gruppens utveckling” säger David Skalin, medgrundare av Expin Group.

Följande operativa bolag ingår från och med nu i Expin Group:
Elektrosignal Infra – experter på el-, signal- och teleinstallationer till spårbunden infrastruktur i Sverige
Ratatek – experter på elektrifiering av spårbunden infrastruktur i Finland och Sverige.
NVBS-bolagen – experter på projekt inom samhällskritisk infrastruktur i Sverige och Norge.
Prador Infra – experter på projekt och underhåll av anläggningar för spårbunden Infrastruktur i
Sverige.
Svenska Mätteknikgruppen – experter på anläggnings- och byggutsättning, maskinstyrning och
projekteringar.
Sportek – experter på byggnation av spårbunden infrastruktur i Norge.
• TKBM Entreprenad – Specialister på mindre anläggningsprojekt i Mälardalen.

Den nya strukturen innebär inga förändringar för medarbetarna i bolagen som från och med nu ingår i
Expin Group.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Röder, vd, Expin Group, robert.roder@expin.se +46 76 169 55 18

Ladda ner video
Ladda ner pdf