Infrastructure is our passion

På Expin Group är vi experter på att bygga säker och hållbar infrastruktur i Norden.

70+

Projekt

30+

RAMAVTAL OCH LÖPANDE TJÄNSTER

EXPIN GROUP NEWS​

KRITISK INFRASTRUKTUR
NÄR DEN ÄR SOM STARKAST​

På Expin Group bygger vi säker och hållbar infrastruktur med en djupare mission som innefattar ansvar, gemenskap, omtänksamhet och långsiktighet. Vi ser kritisk infrastruktur som en samhällsbärande uppgift som gagnar nuvarande och framtida generationer. Vår glädje och stolthet i det vi gör är lika viktig som vår kunskap och erfarenhet, och vi strävar alltid efter att förbättra oss för att skapa en bättre framtid.

Våra tjänster

BEST-ARBETEN

Vi är specialister på BEST-arbeten och har erfarenhet av att driva såväl- totalentreprenader som utförandeentreprenader inom bana, el signal och tele.

MARK- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN

Vi är specialister på mark- och anläggningsarbeten inom kritisk infrastruktur, med specialisering mot järnväg, väg, broar och gruvdrift.

MASKINER

Vi har en maskinpark med specialmaskiner anpassade för arbeten i bland annat spårmiljö.

MÄTTEKNIK

Vi har specialistresurser med kompetens att bedriva mätprojekt i olika sorters projekt, både för stora företag och till privatpersoner.

SPECIALISTRESURSER

Vi har specialistresurser inom mark, bana, el signal och tele och erfaren säkerhetspersonal som kan utföra tekniskt komplicerade infrastrukturprojekt i Sverige, men även Norge och Danmark.

VÅRA BOLAG

Sportek

Experter på byggnation av spårbunden infrastruktur i Norge.

Ratatek

Experter på elektrifiering av spårbunden infrastruktur i Finland och Sverige.

NVBS-Bolagen

Experter på projekt inom samhällskritisk infrastruktur i Sverige och Norge.

Prador Infra

Experter på projekt och underhåll av anläggningar för spårbunden Infrastruktur i Sverige.

Elektrosignal Infra

Experter på el-, signal- och teleinstallationer till spårbunden infrastruktur i Sverige

Svenska Mätteknikgruppen

Experter på anläggnings- och byggutsättning, maskinstyrning och projekteringar.

TKBM Entreprenad

Specialister på mindre anläggningsprojekt i Mälardalen.